ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกประเภทข่าว
หรือเลือกเดือน
ปี
หรือค้นหาหัวข้อข่าว บางส่วน

จำนวน 32 ข่าว

ข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
1. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
15 มี.ค. 66 (อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบบัญชียาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปี 2566  (เพิ่มเติม)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)
ภาพกิจกรรม
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)
ประชาสัมพันธ์
กัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้ !!!
10. กัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้ !!!
20 ก.ย. 65 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
แบบฟอร์มแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมกัญชาของอสม. วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงแรมไดมอนด์
ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอข้อมูลประมาณการสำหรับจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ระดับจังหวัดและรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ประกาศ
การขออนุญาต กัญชา กัญชง
15. การขออนุญาต กัญชา กัญชง
8 มิ.ย. 65 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
ปลดล๊อค กัญชา กัญชง
16. ปลดล๊อค กัญชา กัญชง
8 มิ.ย. 65 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
การยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารทั้งที่เข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน ผ่านระบบ e-Submission
ประชาสัมพันธ์
อย. มอบของขวัญปีใหม่ ติวเข้มให้เต็มร้อย เติมเต็มความรู้ผู้ควบคุมการผลิต น้ำบริโภค น้ำเเร่ธรรมชาติ น้ำเเข็งบริโภค
ประชาสัมพันธ์
อย. พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระท่อม เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รับสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำเเร่ธรรมชาติ น้ำเเข็ง)
ประชาสัมพันธ์
พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร
21. พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร
15 พ.ย. 64 (อ่าน 23 ครั้ง)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
YouTube วิธีการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ อย. สถานที่ผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ชา (ชาจากพืช)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ