ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกประเภทข่าว
หรือเลือกเดือน
ปี
หรือค้นหาหัวข้อข่าว บางส่วน

จำนวน 34 ข่าว

ข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Skynet ระบบยา
ประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้งาน Skynet ร้านยา
2. การเข้าใช้งาน Skynet ร้านยา
14 มิ.ย. 66 (อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
3. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
15 มี.ค. 66 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบบัญชียาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปี 2566  (เพิ่มเติม)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)
ภาพกิจกรรม
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิต(สารสกัด)กัญชา ทางระบบสารสนเทศ (e-Submission)
ประชาสัมพันธ์
กัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้ !!!
12. กัญชา อะไรทำได้ ทำไม่ได้ !!!
20 ก.ย. 65 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
แบบฟอร์มแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมกัญชาของอสม. วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงแรมไดมอนด์
ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอข้อมูลประมาณการสำหรับจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ระดับจังหวัดและรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ประกาศ
การขออนุญาต กัญชา กัญชง
17. การขออนุญาต กัญชา กัญชง
8 มิ.ย. 65 (อ่าน 57 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
ปลดล๊อค กัญชา กัญชง
18. ปลดล๊อค กัญชา กัญชง
8 มิ.ย. 65 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์
การยื่นคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารทั้งที่เข้าข่ายโรงงานและไม่เข้าข่ายโรงงาน ผ่านระบบ e-Submission
ประชาสัมพันธ์
อย. มอบของขวัญปีใหม่ ติวเข้มให้เต็มร้อย เติมเต็มความรู้ผู้ควบคุมการผลิต น้ำบริโภค น้ำเเร่ธรรมชาติ น้ำเเข็งบริโภค
ประชาสัมพันธ์
อย. พร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระท่อม เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รับสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำเเร่ธรรมชาติ น้ำเเข็ง)
ประชาสัมพันธ์
พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร
23. พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร
15 พ.ย. 64 (อ่าน 44 ครั้ง)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
YouTube วิธีการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ อย. สถานที่ผลิตอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ธุรกิจบริการสุขภาพ