ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกประเภทข่าว
หรือเลือกเดือน
ปี
หรือค้นหาหัวข้อข่าว บางส่วน

ประกาศ
จำนวน 12 ข่าว

ข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
 
 หัวข้อ
ประเภทข่าว
การเข้าใช้งาน Skynet ร้านยา
1. การเข้าใช้งาน Skynet ร้านยา
14 มิ.ย. 66 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
2. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลวัคซีน COVID-19
15 มี.ค. 66 (อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบบัญชียาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ปี 2566  (เพิ่มเติม)
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลปริมาณการใช้ยาเพื่อการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566
ประกาศ
แบบฟอร์มขอข้อมูลประมาณการสำหรับจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย์ระดับจังหวัดและรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ประกาศ
ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564
ประกาศ
ผลการสืบราคายาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564
ประกาศ